...
Uczeń siedzący w łóżku, z laptopem na kolanach podczas lekcji języka hiszpańsiego online na poziomie B1

Kurs języka hiszpańskiego online – B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne i pisemne. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości. Na kursie B1 uczeń poznaje także tryb subjuntivo.

1. Czasy przeszłe
2. Praca
3. Peryfrazy werbalne
4. Rozmowa o pracę
5. Jak rozmawiać o przyszłości?
6. Problemas del mundo
7. Czas przyszły Futuro Simple
8. Określniki czasu
9. Jacy są Hiszpanie? Zwyczaje
10. Cuantificadores: bastante, poco, suficiente, mucho
11. Jak wyrazić nakaz i obowiązek?
12. Świat kina i literatury
13. Jak opowiadać historie? Łączniki zdań
14. Opowiem Ci kawał
15. Dopełnienie bliższe i dalsze
16. Świat reklamy
17. Tryb rozkazujący oznajmujący z zaimkami
18. Tryb rozkazujący przeczący
19. Użycie trybu rozkazującego
20. Porozmawiajmy o polityce i społeczeństwie
21. Tryb Presente de subjuntivo
22. Użycie Presente de subjuntivo
23. Presente de indicativo vs el presente de subjuntivo
24. Jak wyrazić pragnienia, reklamacje, potrzeby?
25. Powtórzenie wiadomości, cz. 1
26. Powtórzenie wiadomości, cz. 2
27. Test sprawdzający.
28. Omówienie testu. Konwersacje.

1. Mowa zależna
2. Komunikacja przez telefon
3. Poczta elektroniczna, SMS, listy formalne
4. Przekazywanie zleceń, wniosków i porad
5. Łączniki potrzebne do rozmowy o przyczynach i konsekwencjach
6. Czas zaprzeszły Pretérito pluscuamperfecto de indicativo
7. Porozmawiajmy o turystyce
8. Kontrast między czasami przeszłymi
9. Porozmawiajmy o uczuciach
10. Użycie Subjuntivo
11. Słownictwo potrzebne do prowadzenia dyskusji
12. Kontrast między subjuntivo i indicativo
13. Stopień najwyższy przymiotników

14. Zdania względne i wykrzyknikowe
15. Opisujemy przedmioty
16. Zdania względne z przyimkami. Tryb Subjuntivo i jego użycie w zdaniach
względnych
17. Tryb warunkowy i tryb Subjuntivo
18. Porozmawiajmy o solidarności i środowisku
19. Tryb łączący i jego użycie
20. Ocena sytuacji i faktów
21. Niektóre zastosowania czasu przyszłego prostego i warunkowego
22. Tajemnicze wydarzenia i zjawiska paranormalne
23. Konstrukcje trybu oznajmującego i subjuntivo wyrażające różne stopnie
pewności
24. Będziemy stawiać hipotezy i przypuszczenia
25. Powtórzenie wiadomości, cz. 1
26. Powtórzenie wiadomości, cz. 2
27. Test sprawdzający.
28. Omówienie testu. Konwersacje.

Dostępne terminy

Formularz Rejestracyjny

Skorzystaj z formularza aby zapisać się na kurs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.