...
Uczennica siedząca przed laptopem podczas lekcji języka hiszpańskiego online na poziomie C1

Kurs języka hiszpańskiego online – C1

Uczeń posługujący się językiem hiszpańskim na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające teksty dotyczące różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty i znaczenia ukryte. Potrafi wypowiadać się szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania oraz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych. Uczeń potrafi też formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane wypowiedzi pisemne posługując się regułami gramatycznymi.

Dostępne terminy

Formularz Rejestracyjny

Skorzystaj z formularza aby zapisać się na kurs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.