...
Zdjęcie ucznia w kapeluszu przed laptopem podczas zajeć języka hiszpańskiego online na poziomie C2

Kurs języka hiszpańskiego online – C2

Uczeń posługujący się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie. Na tym poziomie uczeń rozmawia jak native.

Dostępne terminy

Formularz Rejestracyjny

Skorzystaj z formularza aby zapisać się na kurs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.