...
Uczeń podczas lekcji indywidualnej w szkole języka hiszpańskiego

Zajęcia Indywidualne online

Zajęcia indywidualne z lektorem to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach grupowych a także dla osób, które preferują zajęcia 1:1. W czasie tych zajęć uczeń ustala z lektorem plan pracy i nauki. Nauczyciel dopasowuje materiał pod ucznia zgodnie z jego preferencjami. Zajęcia mogą skupiać się na konwersacjach, nauce języka specjalistycznego bądź regularnego języka od poziomu A1. Termin i godzinę zajęć ustalamy w godzinach preferowanych przez ucznia (poranne, w ciągu dnia, wieczorowe).

Formularz Rejestracyjny

Skorzystaj z formularza aby zapisać się na kurs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.