...
Magdalena Kozak dyrektor Szkoły Jezyka Hiszpańskiego Online profesjonalne zdjęcie w studiu

Dyrektor - Magdalena Kozak

Język hiszpański pokochałam już w liceum. Wówczas powiedziałam sobie, że nauczę się tego języka i wyjadę na studia do Hiszpanii. Spełniłam swoje marzenie i w 2006 roku mieszkałam i studiowałam w Burgos, mieście w Castilla y León w Hiszpanii. Mogę śmiało powiedzieć, że od tego czasu zajmuję się językiem hiszpańskim, a od 2010 jestem lektorem i nauczam języka hiszpańskiego. Chociaż skończyłam inne kierunki studiów (prawo, administracja, podyplomowe studia z zakresu kształcenia pedagogicznego), to mój wybór drogi życiowej był prosty. Postanowiłam zrealizować swoje marzenie i założyłam Szkołę Języka Hiszpańskiego Españolita.

Zdałam egzaminy DELE na poziomie B2 i C2, a dzięki ukończonym studiom podyplomowym uzyskałam uprawnienia nauczycielskie.

Pracowałam jako nauczyciel w publicznych gimnazjach (w Olsztynie i w Warszawie), a także w trzech szkołach prywatnych (La Puerta, British School, Empik School) w Olsztynie. Byłam współzałożycielem, dyrektorem i lektorem w Langusta.io w Warszawie. Obecnie poza moją szkołą języka hiszpańskiego Espanolita.pl pracuję w Niepublicznym Liceum nr 2 im. J. Korczaka w Warszawie. 

Posiadam doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Przekazywanie wiedzy innym, daje mi ogromną satysfakcję i motywuje mnie do większego rozwoju.

Podczas zajęć staram się najwięcej czasu poświęcić na komunikację, która jest najtrudniejszym aspektem podczas uczenia się nowego języka. Staram się otworzyć ucznia na mówienie pomimo popełniania błędów. 

Magdalena Kozak dyrektor Szkoły Jezyka Hiszpańskiego Online siedząca na schodach w Barcelonie spoglądająca do kamery
Magdalena Kozak dyrektor Szkoły Jezyka Hiszpańskiego Online na wyciecze pieszej w Hiszpanii

Stosuję sprawdzone, a zarazem proste metody nauczania (komunikacyjno-funkcjonalna, bezpośrednia), które skupiają się na powtarzaniu i zapamiętywaniu dialogów, zastępowaniu słów innymi wyrazami oraz praktycznej nauce języka hiszpańskiego. Na zajęciach najważniejsza jest swoboda wypowiedzi. Dbam o to, by każdy uczeń uczył się nowego słownictwa i prawidłowej wymowy.

Poza “właściwą nauką” języka hiszpańskiego staram się przybliżać moim uczniom kulturę Hiszpanii oraz wzbudzić pasję do nauki języka hiszpańskiego poprzez zróżnicowane techniki edukacyjne.

Stale pogłębiam swoją wiedzę i szukam nowych metod nauczania by móc w jeszcze łatwiejszy sposób przekazać zdobyte przeze mnie umiejętności. Regularnie uczestniczę w szkoleniach prowadzonych przez szkoły języka hiszpańskiego z Hiszpanii, a także w przez wydawnictwa językowe. Podczas tych szkoleń mam  

okazję do wymiany doświadczeń z innymi lektorami, a także do mojego rozwoju jako lektora, pedagoga i dyrektora szkoły.

Dodatkowo prowadzę konto na Instagramie, na którym uczę języka hiszpańskiego oraz piszę bloga. Na blogu można przeczytać nie tylko o gramatyce języka hiszpańskiego ale także kulturze i podróżach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.